Игри

Информация за страница Стражица

Стражица е български град, който е разположен в северната част на страната. Намира се в област Велико Търново, на близко разстояние от град Антоново. Едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. До 1883 година населеното място носи името Кадакьой. Градът е разположен непосредствено край Голяма река, на само 30 километра от Търново в североизточна посока. През 1965 година броят на местното население е 4093 жители, а днес той е по-голям. Съгласно данните на ГРАО към настоящия момент в града живеят общо 5347 души. На железопътната линия София – Варна има гара, която се намира на 27 километра от тази в Горна Оряховица. Също така гарата отстои на 33 километра от друг известен град – Попово. И с трите града – Търново, Попово и Горна Оряховица – населеното място има шосейни връзки. Орхидеята пърчовка е едно от растенията, които се среща на територията на грда и което несъмнено е сред редките растителни видове.

   Още от дълбока древност в земите на днешна Стражица има ясни следи от наличието на човешки живот. За задържането на хората в района от жизнено важно значение се оказват благоприятните природо – климатични условия. Праисторически, тракийски и византийски селища са били построени в отделните епохи – това ясно личи от намерените в района останки. За съжаление селищата в епохата на Българското Средновековие не са запазени. Това се дължи главно на османските завоеватели, които при завземането на нашите земи ги унищожават напълно. Това се случва в последните години на 14-тото столетие. В Изложбената зала в града се намират част от останките, които са открити при археологически разкопки и изкопни работи. Освен това някои от материалите са намерени съвсем случайно от хора, решили да ги предоставят на залата. За местното население и града като цяло от значение в исторически план е една дата, която разделя събитията на два етапа. За „преди” и „след” решаваща роля има 7 декември 1986 година. Тогава градът преживява ужасното земетресение с опустошителен характер. Това събитие преобръща коренно живота на местните жители, които и до днес си спомнят всичко преживяно. Освен самия град, със сериозни последствия са и намиращите се в околността села.

   В района на Стражица земетресението успява да причини огромни разрушения, като по време на трагедията са отнети два човешки живота. Над 150 на брой са сградите, които биват разрушени или сериозно увредени в резултат на силния земен трус. Земетресението е едно от най-известните в цялата българска история. След неговия опустошителен характер, много от местните жители губят домовете си и живеят в каравани. В религиозно отношение, по-голямата част от хората в града изповядват християнството. Протестантската църква Сион отваря врати в града през 2008 година. Тя е нова и позволява на жителите с протестантски убеждения свободно да изповядват вярата си. Кметските функции в града се изпълняват от Детелина Борисова. Тя е представител на политическа партия ГЕРБ. Землището на града се разпростира на площ от около 50 073 квадратни километра. Близостта на града с Търново и Попово се отразява положително върху много аспекти, включително и по отношение развитието на транспорта.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker